Cennik

kolejne 20 pasów do 15.12 do 15.01 do 31.01 do 06.02 na drzwiach
Full Pass 210 zł (50 EUR) 290 zł (68 EUR) 330 zł (78 EUR) 360 zł (87 EUR) 380 zł (91 EUR) 400 zł
Day Pass i have began or begun Saturday 220 zł (53 EUR) 230 zł (55 EUR) 240 zł
Day Pass Sunday 200 zł (48 EUR) 210 zł (50 EUR) 220 zł
Saturday Party 40 zł (10 EUR) 45 zł (11 EUR) 50 zł

WSZYSTKIE PASSY BĘDĄ DOSTĘPNE ZA GOTÓWKĘ (TYLKO PLN) w BIURZE WYDARZENIA w czasie warsztatów.
BILETY WSTĘPU NA IMPREZY BĘÐĄ DOSTĘPNE ZA GOTÓWKĘ (TYLKO W PLN) w KASIE przed wejściem.

Dokonując zakupu dowolnego passa na BACHATA DAYS 2018 wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki:

ZWROT PASSÓW

 • Przy zakupie passa przez formularz online obowiązuje 14-dniowa polityka zwrotu. Po 14-stym dniu od daty zakupu nie przyjmujemy zwrotów passów. Passy zakupione po 26.01.2018 podlegają zwrotowi nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wydarzenia, tj do dnia 8.02.2018.
 • Passy wygrane w konkursach nie podlegają zwrotom, ani wymianie na gotówkę.

ODSPRZEDAŻ PASSÓW

 • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa może zostać dokonana tylko 1 raz. Po dokonaniu jednej zmiany nie można dokonać więcej zmian dla danego passa.
 • Pierwotny właściciel passa powiadamia o zmianie wysyłając mail do organizatora zawierający imię, nazwisko oraz adres e-mail nowego właściciela.
 • Przy zmianie obowiązuje dopłata róznicy między jego ceną pierwotną (kwota wpłacona przez pierwszego nabywcę), a aktualnie obowiązującą ceną w dniu zmiany nazwiska / odsprzedaży passa przelewem na rachunek bankowy organizatora, nie później niż 6 lutego 2018 r.
 • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa możliwa jest tylko do 6 lutego 2018 r. Po tym terminie nie dokonujemy już zmian.

WYMIANA PASSÓW

 • Możliwa jest wymiana typu passa na inny, o ile łączy się to z rozszerzeniem zakupionego pakietu festiwalowego. W tym celu należy zgłosić mailowo do organizatora chęć wymiany passa i dopłacić różnicę między aktualną ceną nowego passa (zgodnie z cennikiem na dzień wymiany) a ceną już posiadanego passa, przelewem na rachunek bankowy organizatora lub w biurze podczas wydarzenia.
 • Zmniejszenie pakietu festiwalowego traktujemy jako zwrot i obowiązuje przy tym 14 – dniowa polityka zwrotu.

PASSY GRATISOWE i OFERTY SPECJALNE

 • Passy na BACHATA DAYS 2018 wygrane we wszelkich konkursach lub otrzymane nieodpłatnie nie podlegają zwrotom, przepisaniu na inną osobę, inne wydarzenie lub edycję ani wymianie na gotówkę. Dopuszczalne jest rozszerzenie pakietu takiego passa na ogólnych warunkach sprzedaży.
 • Passy sprzedawane w ramach PROMOCJI I OFERT SPECJALNYCH mogą podlegać osobnym zasadom zwrotów, odsprzedaży i wymiany, co określa każdorazowo regulamin promocji.

EBILETY I OPASKI FESTIWALOWE

 • Podstawą do wydania opaski i wstępu na wydarzenie jest okazanie IMIENNEGO EBILETU przesłanego bezpośrednio po zakupie na adres mailowy podany przy rejestracji
 • Noszenie opasek festiwalowych podczas trwania całego festiwalu jest OBOWIĄZKOWE.
 • Jesteście Państwo upoważnieni do 1 opaski festiwalowej na całe wydarzenie. Wymieniamy je tylko w przypadku, gdy nastąpi jej zniszczenie z przyczyn niezależnych od użytkownika. W takiej sytuacji należy przynieść zniszczona opaskę do biura festiwalowego i wymienić na nową.
 • Prosimy o zwrócenie uwagi w trakcie zakładania opaski w biurze festiwalowym, czy nie jest za ciasna albo szeroka, gdyż nie może to być powodem reklamacji opaski.

Cieszymy się, że razem z nami tworzycie Państwo scenę taneczną w Polsce. Dziękujemy za zaufanie. Do zobaczenia na parkiecie!

Anna Chagowska & Bachata Days Team

Kup Bilet